بانک توسعه صادرات ایران
   
  • اقدام خوب و تجربه موفق در همکاری بانک توسعه صادرات و بانک مجارستانی

   اقدام خوب و تجربه موفق در همکاری بانک توسعه صادرات و بانک مجارستانی

   اقدام خوب و تجربه موفق در همکاری بانک توسعه صادرات و بانک مجارستانی

   وزیر اقتصاد کشورمان همکاری بانک توسعه صادرات ایران با یک بانک مجارستانی را "اقدام خوب" و "تجربه موفق" ارزیابی کرد.

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات دکتر کرباسیان در دیدار با وزیر اقتصاد ملی جمهوری مجارستان گفت:
   در زمینه روابط بین بانک های دو کشوراقدامات خوبی انجام شده که از جمله تجربه های موفق می توان به همکاری بانک توسعه صادرات ایران با یک بانک مجارستانی اشاره کرد که کمک می کند تجار و صنعتگران راحت تر بتوانند مبادلات تجاری خود را انجام دهند.
   اشاره وزیر اقتصاد کشورمان به امضای یادداشت تفاهم سال گذشته بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم بانک مجارستان است که به منظور افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور یک خط اعتباری به ایران اختصاص یافته است.
   این خط اعتباری 85 میلیون یورویی می تواند در اجرای پروژه های اقتصادی مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
   مطالب مرتبط