بانک توسعه صادرات ایران
   
  • ضرورت هم اندیشی ادارات تطبیق بانک‌ها

   رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد داد:

   ضرورت هم اندیشی ادارات تطبیق بانک‌ها

   ضرورت هم اندیشی ادارات تطبیق بانک‌ها

   رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات پیشنهاد داد: بانکها به جای انتظار برای اجرایی شدن بخشنامه‌های نهادهای متولی در حوزه تطبیق، با برگزاری جلسات به فصل مشترکی از توصیه های کاربردی رسیده و نتیجه حاصل را بصورت هماهنگ به کار ببندند.

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، آقای محمد حسن حاجیان هدف این بانک را از برگزاری همایش یک روزه تطبیق در بانکداری بین المللی؛ مفهوم و راهکارها ، ارائه یک پیشنهاد به شبکه بانکی در حوزه رعایت قوانین و مقررات حوزه تطبیق ذکر کرد.
   وی این پیشنهاد را مشابه عملکرد کمیته هایی چون« کمیته بال» ارزیابی کرد و افزود: کمیته بال نیز مجموعه رهنمودهایی تحت عنوان بال ۱، بال ۲، و بال ۳ تجمیع و به کشورهای دنیا پیشنهاد می دهد تا برای ارتقا شفافیت و کیفیت عملکرد خود، این پیشنهادات را عملی سازند.
   حاجیان گفت: این پیشنهاد مطابق با چارچوب ها و مقررات بین المللی طراحی شده و هدف از طرح آن ایجاد چابکی و ارتقا سرعت عمل در نظام بانکی در حوزه تطبیق است؛ به عقیده ما با این هم افزایی و همکاری نیازی به الزام از سوی بانک مرکزی و رعایت دستورالعمل ها وجود نخواهد داشت.
   رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی، تامین الی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات، تاثیر مثبت تطبیق بر رتبه بندی موسسات مالی و بانک ها را تایید کرد و گفت: در موضوع رتبه بندی شاخص‌های متعددی مدنظر است که موضوع تطبیق و مبارزه با پولشویی نیز یکی از این پارامترهاست و قطعا بر رتبه نهایی نهادهای مالی موثر واقع می شود.
   گالری
   مطالب مرتبط