بانک توسعه صادرات ایران
   
 
    • شرکت راهبران هدف آرمان، درنظر دارد اموال غیرمنقول(املاک) مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

      بازدید از محل مربوطه با هماهنگی الزامی است.

      فایل های مرتبط: