بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir ) بصورت الکترونیکی بفروش برساند
   تاریخ انتشار 27/03/1397
   مهلت دریافت اسناد و بازدید : از تاریخ 27/03/1397 تا تاریخ 09/04/1397
   مهلت ارسال پیشنهادات : تا تاریخ 09/04/1397
   تاریخ بازگشایی اسناد : تاریخ 10/04/1397
   تاریخ اعلام برنده مزایده : 10/05/1397 می باشد.

   برای دریافت فایل مزایده اینجا کلیک کنید.

   فایل های مرتبط: