بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir ) بصورت الکترونیکی به فروش برساند
   تاریخ انتشار 97/06/17 و 97/06/19 مهلت دریافت اسناد و بازدید : از تاریخ 97/06/17 تا تاریخ 97/07/01
   مهلت ارسال پیشنهادها : تا تاریخ 97/07/01 تاریخ بازگشایی اسناد : تاریخ 97/06/17 تاریخ اعلام برنده مزایده : 97/07/12 می باشد.
   برای دریافت فایل مزایده اینجا کلیک کنید.

   فایل های مرتبط: