بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد اموال ، املاک و مستغلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir ) بصورت الکترونیکی به فروش برساند
   تاریخ انتشار 1397/12/11 و 1.397/12/13مهلت دریافت اسناد و بازدید : از تاریخ 1397/12/11 تا تاریخ 1397/12/23
   مهلت ارسال پیشنهادها : تا تاریخ 1397/12/23تاریخ بازگشایی اسناد : تاریخ 1397/12/25 تاریخ اعلام برنده مزایده : 1398/01/31 می باشد.
   برای دریافت فایل مزایده اینجا کلیک کنید.

   نحوه ضمانت:


   فایل های مرتبط: