بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی

   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد نسبت به خرید 38 دستگاه چاپگر آنی کارت با مشخصات و شرایط کلی زیر از روش ارزیابی کیفی مناقصه گران و برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید:
   الف - شرح مختصر موضوع مناقصه:
   خرید 38 دستگاه چاپگر آنی کارت .
   ب- مدارک و شرایط اولیه متقاضی:
   1- توانایی تهیه و ارایه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ یک میلیارد ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا سپرده نقدی .
   2- توانایی تهیه و ارایه تضمین انجام تعهدات قرارداد در صورت برنده شدن معادل 10% مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا سپرده نقدی .
   3- دارا بودن شخصیت حقوقی ، حسن سابقه کار و تجربه مرتبط و معتبر .
   4- دارا بودن گواهینامه و توانائی کافی مالی و نیروی انسانی باتجربه .
   5- سوابق کاری و قراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه منعقده با سازمانهای دیگر .
   متقاضیانی که دارای شرایط مذکور می باشند و آمادگی اجرای خدمات را دارند می توانند از تاریخ 04/11/99 الی 09/11/99 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه مناقصات) به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت ، تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند.اسناد در پایگاه
   اطلاع رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir موجود می باشد.از مراجعه حضوری جدا" خودداری نمایید.لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مناقصات دولت(تدارکات الکترونیکی دولت) انجام می‌گردد. ضمنا" در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص سامانه مناقصات و ثبت نام در سامانه مذکور با شماره تلفن 41934 تماس حاصل نمایید .
   آخرین مهلت عودت و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سامانه مناقصات دولت : ساعت 16 عصر روز پنجشنبه مورخ 23/11/99 می باشد.
   ضمناً هزینه های مربوطه به چاپ فراخوان به عهده برنده مناقصه می باشد.

   • .

   نحوه ضمانت:


   فایل های مرتبط: