بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اخبار
  • مقالات و گزارش ها

  • مقالات و گزارش ها
   تحلیلی از روند تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

   تحلیلی از روند تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

   تحقیقی که به تازگی انجام شده بیانگر آنست که تامین مالی شرکت ها توسط بانک توسعه صادرات ایران، اعم از کوچک و متوسط یا بزرگ متاثر از نوع و بازدهی صنعت است.

    نقش بانک‌های توسعه‌ای در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

   نقش بانک‌های توسعه‌ای در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

   وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر از یک‌سو و فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین‌الملل از سوی دیگر، ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد.

   ملزومات تولید صادرات محور و سرمایه گذاری در پساتحریم

   ملزومات تولید صادرات محور و سرمایه گذاری در پساتحریم

   عصر پساتحریم و مولفه های اقتصادی حاکم بر آن فصل جدیدی در حوزه صادرات گشوده است که توجه به ابعاد گسترده و بدیع آن ضروری می نماید.

   نقدینگی ، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در پسا تحریم

   نقدینگی ، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در پسا تحریم

   در این نوشتار می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصرار بیش از حد بر کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم به تعمیق رکود می انجامد ؟ آیا کنترل تورم در دوره آینده و به ویژه در شرایط پسا تحریم امکان پذیر است ؟ چگونه ؟ نوسانات رشد نقدینگی ( واریانس رشد نقدینگی ) چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران دارد؟

   بررسی نقش اگزیم بانک ایران در تنوع منابع ارزی و خروج از رکود

   بررسی نقش اگزیم بانک ایران در تنوع منابع ارزی و خروج از رکود

   روز ملی صادرات روز تقدیر از تلاش های صادرکنندگان کشور برای فتح بازارهای جهانی است. این روز فرصتی است تا علاوه بر تقدیر از جهادگران عرصه اقتصادی کشور بازنگری در فرصت ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت صادرات کشور صورت پذیرد و چراغی در راه تلاشهای آنان برای سالیان آتی برافروخته شود.

   گام‌هایی برای کسب جایگاه اگزیم‌بانک برتر منطقه

   گام‌هایی برای کسب جایگاه اگزیم‌بانک برتر منطقه

   امسال در حالی بیست و سومین سال تاسیس بانک توسعه صادرات را آغاز خواهیم کرد که مدیران و کارشناسان این بانک، تدوین برنامه پنج ساله اگزیم بانک ایران را به سرانجام رسانده اند. در گزارش پیش رو به موارد مهمی از این برنامه اشاره می شود.

   روز صنعت و معدن در آینه خدمات بانک توسعه صادرات ایران

   روز صنعت و معدن در آینه خدمات بانک توسعه صادرات ایران

   صنعتگران و متولیان امر صنعت امسال روز دهم تیرماه یعنی روز صنعت و معدن را در شرایطی برگزار می‌کنند که در ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیشترین تکالیف متوجه نظام بانکی و وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت است.

   تامین منابع مالی صادرات؛ الزام کشور

   تامین منابع مالی صادرات؛ الزام کشور

   اهمیت افزایش درآمدهای ملی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی بر هیچ کسی پوشیده نیست. بدین منظور بسیاری از کشورهای دنیا می کوشند تا با تأسیس نهادهای مالی تخصصی وابسته به دولت به این مهم دست یابند.

   روز صنعت و معدن در آینه خدمات بانک توسعه صادرات ایران

   روز صنعت و معدن در آینه خدمات بانک توسعه صادرات ایران

   صنعتگران و متولیان امر صنعت امسال روز دهم تیرماه یعنی روز صنعت و معدن را در شرایطی برگزار می‌کنند که در ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیشترین تکالیف متوجه نظام بانکی و وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت است.

   گام‌هایی برای کسب جایگاه اگزیم‌بانک برتر منطقه

   گام‌هایی برای کسب جایگاه اگزیم‌بانک برتر منطقه

   امسال در حالی بیست و سومین سال تاسیس بانک توسعه صادرات را آغاز خواهیم کرد که مدیران و کارشناسان این بانک، تدوین برنامه پنج ساله اگزیم بانک ایران را به سرانجام رسانده اند. در گزارش پیش رو به موارد مهمی از این برنامه اشاره می شود.