بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اخبار
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها

   آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی

   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد نسبت به خرید ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری

   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد اموال ، املاک و مستغلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد املاک و ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد املاک و ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد املاک و ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   متن آگهی مزایده:
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد اموال مازاد و تملکی خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   شرکت راهبران هدف آرمان، درنظر دارد اموال غیرمنقول(املاک) مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

   بازدید از محل مربوطه با هماهنگی ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   آگهی مزایده فروش کارخانجات و ماشین الات

   شرکت راهبران هدف آرمان درنظر دارد اموال منقول و غیرمنقول مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

   فهرست اموال و املاک مازاد بانک توسعه صادرات ایران در چهل و چهارمین مرحله مزایده املاک مازاد سیستم بانکی در روزنامه همشهری و جام جم منتشر می ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده