بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • فهرست مناقصه ها و مزایده ها
   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات

   آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی

   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد نسبت به خرید 38 دستگاه چاپگر آنی کارت با مشخصات و شرایط کلی زیر ...

   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات اداره مهندسی

   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد اموال ، املاک و مستغلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات اداره مهندسی

   آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات ...

   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات اداره مهندسی ساختمان

   آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی ...

   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات اداره مهندسی ساختمان

   آگهی مزایده عمومی فروش اموال، املاک و مستغلات بانک توسعه صادارت ایران
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی با ...

   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات اداره مهندسی ساختمان

   متن آگهی مزایده:
   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد اموال مازاد و تملکی خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
   جدول ...

   سازمان برگزار کننده: شرکت راهبران هدف آرمان

   شرکت راهبران هدف آرمان، درنظر دارد اموال غیرمنقول(املاک) مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

   بازدید از محل مربوطه با هماهنگی الزامی است.

   سازمان برگزار کننده: شرکت راهبران هدف آرمان

   آگهی مزایده فروش کارخانجات و ماشین الات

   شرکت راهبران هدف آرمان درنظر دارد اموال منقول و غیرمنقول مشروح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

   بازدید از محل مربوطه با ...

   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات

   بانک توسعه صادارت ایران در نظر دارد 2 ...

   سازمان برگزار کننده: بانک توسعه صادرات

   فهرست اموال و املاک مازاد بانک توسعه صادرات ایران در چهل و چهارمین مرحله مزایده املاک مازاد سیستم بانکی در روزنامه همشهری و جام جم منتشر می شود.

   اولین آگهی مزایده اموال بانک در 25 آذرماه ...