بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • ارتباط با ما
  • فرم ارزیابی ماهنامه توسعه صادرات

   روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد پس از کسب اطلاع از نظر خوانندگان و مشترکان محترم ماهنامه توسعه صادرات، دیدگاه های آنان را مدنظر قرار داده با لحاظ نمودن نظرات آنها در ارتقای کیفی ماهنامه گام بردارد تا بدین وسیله موجبات رضایت بیشتر مخاطبان را فراهم آورد. از این رو خواهشمند است فرم زیر را تکمیل فرمایید.

   ردیفسوال
   1ماهنامه چه میزان در افزایش اطلاعات تخصصی بانکی شما مؤثر بوده است؟
   2ماهنامه چه میزان در آشنایی بیشتر شما با نظرات و دیدگاه های مسئولان بانک مؤثر بوده است؟
   3مقالات مندرج در ماهنامه را تا چه میزان مناسب می دانید؟
   4اطلاع رسانی ماهنامه از اخبار داخلی بانک توسعه صادرات را تا چه حد مطلوب می دانید؟
   5به طور کلی مطالب مندرج در ماهنامه را چقدر مفید می دانید؟
   6تا چه میزان همه شماره های ماهنامه را پس از انتشار مطالعه می کنید؟
   7کیفیت چاپ ماهنامه را تا چه حد مناسب می دانید؟
   8شرایط دسترسی به ماهنامه از طریق سایت بانک توسعه صادرات را تا چه حد مناسب می دانید؟
   9نحوه توزیع ماهنامه و امکان دستیابی به آن تا چه حد مطلوب است؟
   10کدام یک از بخش های ماهنامه بیشتر مورد توجه شماست و حتماً آن را مطالعه می کنید؟ (لطفاً مرقوم فرمائید)
   انتخاب چند مورد بلامانع است:


   11برای بهبود کمی و کیفی ماهنامه چه پیشنهادی دارید؟
   12مشخصات تکمیل کننده فرم:
   مدرک تحصیلی:
   13محل کار
   14سمت
   15سن
   16جنسیت
   کد امنیتی: *