بانک توسعه صادرات ایران
   
  • ارتباط با ما
  • [09 خرداد 94]عملکرد خبرنامه الکترونیکی رویداد را در اطلاع رسانی اخبار داخلی و ایجاد ارتباط دوسویه با همکاران چگونه ارزیابی میکنید؟
   ردیفسوال
   1عملکرد خبرنامه الکترونیکی رویداد را در اطلاع رسانی اخبار داخلی و ایجاد ارتباط دوسویه با همکاران چگونه ارزیابی میکنید؟
   کد امنیتی: *