بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • "پژوهشهای کاربردی"
   اولویت های پژوهشی سال 1400

   اولویت های پژوهشی سال 1400

   نگاهی به اولویت های پژوهشی درسال 1400

   گزارش های پژوهشی منتخب

   گزارش های پژوهشی منتخب

   نگاهی به گزارش های پژوهشی

   طرح های پژوهشی برون سپاری شده و پایان نامه ها

   طرح های پژوهشی برون سپاری شده و پایان نامه ها

   نگاهی به فهرست طرح های پژوهشی برون سپاری شده و پایان نامه ها

   فرم و راهنمای پیشنهاد طرح های پژوهشی

   فرم و راهنمای پیشنهاد طرح های پژوهشی

   مالکیت معنوی طرحهای پژوهشی انجام‌شده و کلیه مستندات و محصولات تولیدی احتمالی طرح، اعم از داده‌های جمع آوری شده، نرم افزارها ، مدل‌های طراحی شده، ...

   آشنایی با اداره پژوهش و مدیریت ریسک

   آشنایی با اداره پژوهش و مدیریت ریسک

   اداره پژوهش و مدیریت ریسک با هدف انجام پژوهش علمی و کاربردی متناسب با نیازهای بانک از طریق هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری برون‌سازمانی و نیز ارائه ...