بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • "پژوهشهای کاربردی"
   اولویت های پژوهشی سال 99

   اولویت های پژوهشی سال 99

   نگاهی به اولویت های پژوهشی در99

   گزارش های پژوهشی منتخب

   گزارش های پژوهشی منتخب

   نگاهی به گزارش های پژوهشی

   طرح های پژوهشی برون سپاری شده و پایان نامه ها

   طرح های پژوهشی برون سپاری شده و پایان نامه ها

   نگاهی به فهرست طرح های پژوهشی برون سپاری شده و پایان نامه ها

   فرم و راهنمای پیشنهاد طرح های پژوهشی

   فرم و راهنمای پیشنهاد طرح های پژوهشی

   مالکیت معنوی طرحهای پژوهشی انجام‌شده و کلیه مستندات و محصولات تولیدی احتمالی طرح، اعم از داده‌های جمع آوری شده، نرم افزارها ، مدل‌های طراحی شده، ...

   آشنایی با اداره پژوهش و مدیریت ریسک

   آشنایی با اداره پژوهش و مدیریت ریسک

   اداره پژوهش و مدیریت ریسک با هدف انجام پژوهش علمی و کاربردی متناسب با نیازهای بانک از طریق هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری برون‌سازمانی و نیز ارائه ...