بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • "لیست قوانین سلامت نظام اداری"
   قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

   قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

   در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 مصوب شد که متن آن به ...

   جداول مربوط به ماده 3 قانون سلامت اداری

   جداول مربوط به ماده 3 قانون سلامت اداری

   بر اساس ماده 3 قانون سلامت اداری محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا باید در دیدارگاههای الکترونیک به ...

   فرآیند نحوه پاسخگویی به شکایات بانک توسعه صادرات ایران

   فرآیند نحوه پاسخگویی به شکایات بانک توسعه صادرات ایران

   فرآیند نحوه پاسخگویی به شکایات بانک توسعه صادرات ایران