بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اخبار
  • مقالات و گزارش ها
   بررسی نقش اگزیم بانک ایران در تنوع منابع ارزی و خروج از رکود

   بررسی نقش اگزیم بانک ایران در تنوع منابع ارزی و خروج از رکود

   روز ملی صادرات روز تقدیر از تلاش های صادرکنندگان کشور برای فتح بازارهای جهانی است. این روز فرصتی است تا علاوه بر تقدیر از جهادگران عرصه اقتصادی کشور بازنگری در فرصت ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت صادرات کشور صورت پذیرد و چراغی در راه تلاشهای آنان برای سالیان آتی برافروخته شود.

   نقدینگی ، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در پسا تحریم

   نقدینگی ، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در پسا تحریم

   در این نوشتار می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصرار بیش از حد بر کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم به تعمیق رکود می انجامد ؟ آیا کنترل تورم در دوره آینده و به ویژه در شرایط پسا تحریم امکان پذیر است ؟ چگونه ؟ نوسانات رشد نقدینگی ( واریانس رشد نقدینگی ) چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران دارد؟

   ملزومات تولید صادرات محور و سرمایه گذاری در پساتحریم

   ملزومات تولید صادرات محور و سرمایه گذاری در پساتحریم

   عصر پساتحریم و مولفه های اقتصادی حاکم بر آن فصل جدیدی در حوزه صادرات گشوده است که توجه به ابعاد گسترده و بدیع آن ضروری می نماید.