بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اخبار
  • نشریه توسعه صادرات

  • مقالات و گزارش ها
   انتشار "توسعه صادرات" شماره 99 بهمن و اسفند 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 99 بهمن و اسفند 90

   ایرانی ها چند تصور اشتباه از مفاهیم اقتصادی دارند که باعث گرفتاری آنها می شود. درست مثل تصویر پر اشتباه از میهمان نوازی پر تعارف که افراط در آن سرانجام سبب کلافگی میهمان و خستگی خود میزبان میهمان نواز می شود ...

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 98 دی 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 98 دی 90

   چند سال پیش، هنگامی که شرکت بزرگ انرون در ایالات متحده ورشکست شد، غیر از شمار فراوان سهامداران نگون بختی که دارایی و پس انداز های خود را از دست دادند، چند بانک طرف حساب شرکت نیز به خاطر زیا ن های هنگفت ناشی از معامله با این شرکت ...

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 96 و 97 آبان و آذر 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 96 و 97 آبان و آذر 90

   سالهایی چندان زیاد از زمان اعلام اختصاص درآمدهای نفتی نروژ به سرمایه گذاری برای نسل آینده نمیگذرد. در آن سالها، ایران از این فکرها و طر حها فاصله داشت و به پیروی از یک الگوی به جا مانده ازچند دهه پیش، درآمد نفتی خود را به مثابه یکی از منابع درآمد دولت و چیزی هم ارز با مالیات، در ستون درآمدهای بودجه دولت ...

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 95 مهر 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 95 مهر 90

   ز نخستین باری که ایرانیان شال و کلاه کردند تا در جایی خارج از کشور یک پروژه درست و حسابی فنی- مهندسی اجرا کنند « ولی افتاد مشکل ها » کمتر از ده سال می گذرد، اما چنانکه گویی قرار است ظرفیت های نهفته ایران با سرعتی تماشایی بروز یابد و

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 92 تیر 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 92 تیر 90

   بانک توسعه صادرات ایران افتخار دارد که منابع را با شرایط مناسب تأمین کرده تا در فعالیتهای تولیدی و صادراتی،در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور به نحو مطلوب سرمایه گذاری شود.

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 93 مرداد 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 93 مرداد 90

   به باور متخصصان، مهمترین رسالت اگزیم بانک ایران تدارک مالی صادرات و اعطای تسهیلات به صادرکنندگان است؛ اما هدف غایی بانک نظارت بر هزینه کرد تسهیلات اعطایی است.

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 90 فروردین و اردیبهشت 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 90 فروردین و اردیبهشت 90

   بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در حوزه اقتصادی به دو دسته تقسیم م یشود. یکی توفیقات اقتصادی سال 89 و دیگری توصی ههاو فرامینی برای سال 90 که در ادامه، فهرس توار ذکر م یشود.

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 91 خرداد 90

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 91 خرداد 90

   سازمان ها مبتنی بر راهبردهایی که اتخاذ م یکنند ساختارشان را تغییر م یدهند. این تغییر در بانک توسعه صادرات ایران هم از مدتی پیش، باتوجه به ضرور تهایی که مشاهده شد شروع شده

   گزارش سالانه 1388

   گزارش سالانه 1388

   گزارش سالانه 1388

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 87 آبان ماه 1389

   انتشار "توسعه صادرات" شماره 87 آبان ماه 1389

   انتخاب بانک توسعه صادرات ب هعنوان «خادم نمونه کشوری در حوزه صادرات غیرنفتی » برای دومین سال پیاپی و اعطای لوح تقدیر بالاترین مقام اجرایی کشور به مدیرعامل بانک، از سویی نشانه توجه مسوولان عالی رتبه نظام به نحوه انجام وظایف ...