بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • توضیحات

  • تبدیلات اقلام بازارهای سرمایه
   مبدل مقیاس ها
   تاریخ مقدار واحد مبدا واحد مقصد
   * * * *

   * ارزشگذاری بر حسب ریال