• محاسبات بانکی
  • توضیحات

  • تبدیلات اقلام بازارهای سرمایه
   مبدل مقیاس ها
   تاریخ مقدار واحد مبدا واحد مقصد
   * * * *

   * ارزشگذاری بر حسب ریال            


 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848