بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 30,344 [ 0% ]  30,648 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 30,344 [ -0.046% ]  30,648 [ -0.052% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 30,358 [ 0% ]  30,664 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 30,358 [ +0.201% ]  30,664 [ +0.205% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 30,297 [ +1.178% ]  30,601 [ +1.18% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 29,940 [ +0.264% ]  30,240 [ +0.261% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 29,861 [ 0% ]  30,161 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 29,861 [ 0% ]  30,161 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 29,861 [ -0.412% ]  30,161 [ -0.414% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 29,984 [ 0% ]  30,286 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 29,984 [ -0.053% ]  30,286 [ -0.053% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 30,358 30,664 0
   کمترین ارزشگذاری 29,861 30,161 0
   متوسط ارزش این قلم 30,108 30,411 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال