بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 4,298 [ 0% ]  4,342 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 4,298 [ +1.326% ]  4,342 [ +1.359% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 4,241 [ 0% ]  4,283 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 4,241 [ +0.684% ]  4,283 [ +0.677% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 4,212 [ +1.282% ]  4,254 [ +1.269% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 4,158 [ -0.505% ]  4,200 [ -0.5% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 4,179 [ 0% ]  4,221 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 4,179 [ 0% ]  4,221 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 4,179 [ -0.574% ]  4,221 [ -0.569% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 4,203 [ 0% ]  4,245 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 4,203 [ +0.167% ]  4,245 [ +0.165% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 4,298 4,342 0
   کمترین ارزشگذاری 4,158 4,200 0
   متوسط ارزش این قلم 4,217 4,260 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال