بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 4,757 [ -0.399% ]  4,805 [ -0.395% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 4,776 [ -0.063% ]  4,824 [ -0.062% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 4,779 [ +0.042% ]  4,827 [ +0.041% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 4,777 [ -1.026% ]  4,825 [ -1.016% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ 4,826 [ 0% ]  4,874 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ 4,826 [ 0% ]  4,874 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ 4,826 [ +0.539% ]  4,874 [ +0.533% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 4,800 [ +0.354% ]  4,848 [ +0.351% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 4,783 [ +0.544% ]  4,831 [ +0.538% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 4,757 [ -0.063% ]  4,805 [ -0.062% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ 4,760 [ 0% ]  4,808 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ 4,760 [ -0.672% ]  4,808 [ -0.666% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ 4,792 [ 0% ]  4,840 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ 4,792 [ +0.605% ]  4,840 [ +0.599% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 4,763 [ -0.252% ]  4,811 [ -0.249% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 4,775 [ +0.377% ]  4,823 [ +0.373% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 4,757 [ +0.61% ]  4,805 [ +0.604% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ 4,728 [ 0% ]  4,776 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 4,728 [ +0.381% ]  4,776 [ +0.377% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ 4,710 [ 0% ]  4,758 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 4,826 4,874 0
   کمترین ارزشگذاری 4,710 4,758 0
   متوسط ارزش این قلم 4,774 4,822 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال