بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 6,226 [ 0% ]  6,288 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 6,226 [ +0.835% ]  6,288 [ +0.827% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 6,174 [ 0% ]  6,236 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 6,174 [ +0.567% ]  6,236 [ +0.561% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 6,139 [ +0.358% ]  6,201 [ +0.355% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 6,117 [ +0.114% ]  6,179 [ +0.113% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 6,110 [ 0% ]  6,172 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 6,110 [ 0% ]  6,172 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 6,110 [ -0.573% ]  6,172 [ -0.567% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 6,145 [ 0% ]  6,207 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 6,145 [ +0.195% ]  6,207 [ +0.193% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 6,226 6,288 0
   کمترین ارزشگذاری 6,110 6,172 0
   متوسط ارزش این قلم 6,152 6,214 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال