بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 6,347 [ -0.11% ]  6,411 [ -0.109% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 6,354 [ 0% ]  6,418 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 6,354 [ -0.142% ]  6,418 [ -0.14% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ 6,363 [ 0% ]  6,427 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ 6,363 [ +0.141% ]  6,427 [ +0.14% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 6,354 [ +0.079% ]  6,418 [ +0.078% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 6,349 [ -0.268% ]  6,413 [ -0.265% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 6,366 [ -0.031% ]  6,430 [ -0.031% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 6,368 [ +0.079% ]  6,432 [ +0.078% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 6,363 [ 0% ]  6,427 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 6,368 6,432 0
   کمترین ارزشگذاری 6,347 6,411 0
   متوسط ارزش این قلم 6,358 6,422 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال