بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • آرشیو ارزشگذاری های یک قلم
   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 5,856 [ 0% ]  5,914 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 5,856 [ +0.427% ]  5,914 [ +0.423% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ 5,831 [ 0% ]  5,889 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ 5,831 [ -0.154% ]  5,889 [ -0.153% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 5,840 [ -0.342% ]  5,898 [ -0.339% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 5,860 [ -0.034% ]  5,918 [ -0.034% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 5,862 [ 0% ]  5,920 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ 5,862 [ 0% ]  5,920 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 5,862 [ -0.341% ]  5,920 [ -0.372% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 5,882 [ 0% ]  5,942 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 5,882 [ 0% ]  5,942 [ 0% ]  0 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 5,882 5,942 0
   کمترین ارزشگذاری 5,831 5,889 0
   متوسط ارزش این قلم 5,857 5,915 0

   * ارزشگذاری بر حسب ریال