بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • رسانه
  • فهرست مطالب پورتال دسته جاری برای صفحه اصلی
   همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در بانکداری اسلامی به کار خود پایان داد

   همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در بانکداری اسلامی به کار خود پایان داد

   خبری که در این همایش از سوی رئیس بانک توسعه اسلامی بیان شد و بر اهمیت به کارگیری ابزارهای نوین مالی جدید در بانکداری اسلامی بیش از پیش افزود، حجم یک ...

   آیت اله مصباحی مقدم: اصل بر حلال بودن عقود است

   آیت اله مصباحی مقدم: اصل بر حلال بودن عقود است

   در اولین نشست تخصصی همایش ابزارهای نوین مالی در بانکداری اسلامی اعلام شد: با توجه به اینکه کشورهای اسلامی در حال توسعه هستند، در چند دهه آینده می ...

   خلاصه مذاکرات نشست اول همایش: انتقاد از نرخ پایین روابط تجاری بین کشورهای اسلامی

   خلاصه مذاکرات نشست اول همایش: انتقاد از نرخ پایین روابط تجاری بین کشورهای اسلامی

   در اولین نشست تخصصی همایش ابزارهای نوین مالی در بانکداری اسلامی اعلام شد: با توجه به اینکه کشورهای اسلامی در حال توسعه هستند، در چند دهه آینده می ...