بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • نرخ های بهره بین بانکی
  • فهرست مقادیر نرخ بهره بین بانکی
   تاریخ دریافت ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ تاریخ موثر ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
   واحد پولی یک ماههدو ماهه3 ماههشش ماههیک ساله
   فرانک سوئیس -0.79200-0.80300-0.80600-0.78000-0.69500
   ین ژاپن 0.042140.053570.073570.119290.22257
   پوند انگلیس 0.506310.535750.571250.72951.03088
   یورو اروپا -0.15357-0.11857-0.10357-0.033570.06214
   دلار امریکا 0.211500.29550.38210.618650.94735