بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • شرایط عمومی و مدارک

   شرایط عمومی و مدارک

   صادرات کالا (سرمایه در گردش )

   صادرات کالا (سرمایه در گردش )

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور توسعه اقتصادی، جهش صادراتی و ایجاد اشتغال در کشور تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش ...

   طرح‌های سرمایه‌گذاری داخل کشور

   طرح‌های سرمایه‌گذاری داخل کشور

   این تسهیلات به منظور تأمین بخشی از هزینه های ارزی و ریالی از قبیل هزینه های ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات و .... مورد نیاز به منظور اجرای ...

   طرح‌های سرمایه‌گذاری خارج از کشور

   طرح‌های سرمایه‌گذاری خارج از کشور

   ​بانک توسعه صادرات ایران، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوق ایرانی را در کشورهای خارجی تحت شرایط ذیل تأمین مالی می نمای

   صادرات خدمات فنی و مهندسی

   صادرات خدمات فنی و مهندسی

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با عنایت به ماده 8 آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان ...

   تجهیز کارگاه و هزینه‌های فوری

   تجهیز کارگاه و هزینه‌های فوری

   بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با عنایت به ماده 8 آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان ...

   شرکت‌های دانش بنیان

   شرکت‌های دانش بنیان

   تامین مالی شرکت های دانش بنیان با همکاری "صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف " صورت می پذیرد. برای دریافت اطلاعات ...

   بنگاههای کوچک و متوسط

   بنگاههای کوچک و متوسط

   تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط

   صادرات سایر خدمات (توریسم، نرم‌افزار، ترانزیت و ..)

   صادرات سایر خدمات (توریسم، نرم‌افزار، ترانزیت و ..)

   ​بانک توسعه صادرات ایران، سایر خدمات از جمله ترانزیت و حمل و نقل بین المللی کالا، صدور نرم افزار طرح های جذب توریسم و... را که موجب ارزآوری و افزایش ...

   راهنمای تدوین طرح توجیهی

   راهنمای تدوین طرح توجیهی