بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تامین مالی واردات کوتاه مدت(ریفاینانس) و میان مدت

   تامین مالی واردات کوتاه مدت(ریفاینانس) و میان مدت

   یکی از روشهای جذب منابع مالی خارجی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از منابع ریفاینانس کوتاه مدت بانکهای خارج از کشور است. بانک توسعه صادرات ...

   تامین مالی واردات بلند مدت و میان مدت(فاینانس)

   تامین مالی واردات بلند مدت و میان مدت(فاینانس)

   یکی از روشهای جذب منابع مالی خارجی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از منابع فاینانس بانکهای خارج از کشور است. بانک توسعه صادرات ایران علاوه بر ...

   بانک توسعه اسلامی(IDB)

   بانک توسعه اسلامی(IDB)

   بانک توسعه صادرات همکاری نزدیکی با بانک توسعه اسلامی و شرکتهای تابعه آن نظیر شرکت بین المللی تامین مالی تجاری اسلامی (ITFC) و شرکت اسلامی بیمه سرمایه ...